• pl
  • en
  • ua

Dane firmy

Auto-Zatoka Sp. z o.o.

ul. Międzyleska 6B, 50-514 Wrocław

email:

telefon (071) 787 97 12

fax (071) 787 97 11

NIP  899 24 63 781

REGON 932 842 341

KRS 000 0147 318

 

 

Rachunek bankowy: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna

Numer rachunku: 94 1020 5226 0000 6202 0693 6407

Zarząd: Michał Zatoka (071) 734 54 09

Kapitał zakładowy:  6 305 000